Domov

Dropček

Kvapky pomoci

Transparentnosť

Rozprávka

Kontakt

Dropček

Spojme svoje kvapky pre more pomoci.

Dropček

Vízia a cieľ partnerstva

Dropček – kvapka pomoci

Žijeme paralelne vedľa seba, no naše svety sa nepretínajú. Extrémne a neľudské podmienky bez vody, elektriny, či plynu sú súčasťou života desaťtisícok ľudí v osadách naprieč Slovenskom. Nechýbajú medzi nimi deti, ktoré si miesto narodenia nevyberajú. Tento prostý neúspech – narodenie a vyrastanie v osade – si vyberá svoju daň už od prvých dní. Deťom chýba podnetné prostredie a to sa na nich viditeľne podpisuje. Nezvládajú školu, nevedia sa začleniť do kolektívu, prepadajú. V drvivej väčšine zostávajú žiť v osade, pretože predstavuje úplne všetko, čo poznajú.

viac

Vymaniť sa z generačnej chudoby je bez pomoci takmer nemožné a systém sa točí dokola bez vyhliadky na zmenu celé generácie. A my voči tomu nie sme ľahostajní. 

So zreteľom na lepšiu budúcnosť pre nevyvolených vznikla dobročinná platforma Dropček, ktorá v sebe spája vrúcny záujem o plnohodnotný život znevýhodnených detí i posolstvo kvapky pomoci pre tých, ktorí im ju neúnavne poskytujú. Jednou z pomocných síl a partnerom Dropčeka je občianske združenie Cesta von, ktoré už niekoľko rokov vedie úspešný program Omama.

Omamy – lokálne rómske ženy – vytvárajú okrem podnetných aktivít a hier pre najmenších a ich mám i niečo oveľa dôležitejšie. A to priestor na osvojenie si zručností a zoznámenie sa s pomôckami, ktoré by vo svojom prirodzenom prostredí hľadali častokrát len márne, napríklad hracie kocky, či rozprávkové knižky. Deti tak dostávajú šancu ľahšie nabehnúť na školský systém, ktorý nie je prispôsobený ich životným podmienkam. 

Aj vy môžete byť kvapkou dobra pre tých, ktorí sa bez pomoci nezaobídu. Kúpou produktov označených logom Dropček prispejete na vzdelávací program Omama, a tým zabezpečíte lepší štart do života drobcom – rómskym deťom. A ktovie, možno práve vďaka vám to budú môcť dotiahnuť na maturitu či diplom, ktoré im zabezpečia stálu prácu, a tým vyššiu životnú úroveň. Pretože aj také príbehy píše život.

Partner

Občianske združenie Cesta von

Investícia do rozvoja detí od narodenia má podľa odborníkov najväčší efekt.

Vylúčenie a generačná chudoba fatálne ovplyvňujú rozvoj dieťaťa v ranom veku. Náročné podmienky a chronický stres negatívne ovplyvňujú aj možnosti rozvoja a učenia sa. Preto majú deti z osád už pred nástupom do školy obvykle výrazne nižšiu slovnú zásobu a pripravenosť na vzdelávanie.

Neistota a chudoba znižujú schopnosť rodičov vytvárať pre dieťa stabilné prostredie. Stresory zvyšujú riziko citových problémov a porúch správania.

viac

Toxický stres, neistá vzťahová väzba a nedostatočná stimulácia v ranom detstve sú prvými krokmi v bludnom kruhu chudoby. Všetky ďalšie problémy v škole a dospelosti na ňu nadväzujú a do veľkej miery z nej vyplývajú.

Prvých 1000 dní od narodenia je kľúčových. Investícia do rozvoja detí od narodenia má podľa odborníkov najväčší efekt. Preto deti z osád od narodenia do 4 rokov zapájame do programu Omama. Na pravidelných lekciách raz týždenne dostávajú podnety na rozvoj svojich kognitívnych a psychomotorických zručností. Vďaka čítaniu detských kníh získavajú od útleho veku kontakt so slovenčinou a rozširujú si slovnú zásobu potrebnú pre neskorší úspech v škole.

Omamy, lokálne rómske ženy, pomáhajú rodičom cielene rozvíjať svoje deti tak, aby boli pripravenejšie na vstup do škôlky a školy, a tiež aby mali lepší citový základ pre úspech v osobnom živote. Dlhodobá práca s rodičmi im dodáva novú silu, mení ich postoje a zvyšuje ich kompetencie. Zmena ich pohľadu na vzdelanie a najmä na výchovu detí v ranom veku prispieva k pozitívnym zmenám v najvylúčenejších komunitách. Vďaka podpore programu sa môžu Omamy z osád na strednom a východnom Slovensku venovať väčšiemu počtu rodín a zlepšovať nevýhodne nastavenú štartovaciu čiaru detí.

Podrobné informácie o programe Omama

Program OmamaOZ Cesta von